Par mums Veselā miesā vesels gars
Bokss   Valgā   nav   svešs   kopš   1989.   gada.   Sākotnēji   par   treniņu   vietu   tika   izraudzīts   pionieru nams   (tagadējā   Valgas   centrālā   bibliotēka).   Tolaik   par   treneri   strādāja   Mihails   Širokovs   un viņa   pavadībā   pārsvarā   boksu   mācījās   krievu   jaunieši   un   daži   igauņi.   Drīzumā   treniņu vietu   mainīja   un   par   Valgas   boksa   jauno   mājvietu   kļuva   Valgas   Krievu   ģimnāzijas   telpas, kurās    bija    labāki    trenēšanās    apstākļi.    Kopš    tā    brīža    par    zināmiem    kļuva    tādi    bokseru uzvārdi    kā    Kičkerkins,    Kvarcovs,    Budkevičs,    brāļi    Lēdi    un    Unts.    Treniņu    apstākļi    bija viduvēji:    boksa    maisos    bija    ar    ūdeni    pildītas    autoriepas    un    zobu    aizsargus    vajadzēja speciāli pasūtīt pie zobu protēzistiem. Pēc    1996.    gada    Valgas    boksa    dzīvē    iestājās    pauze    līdz    brīdim,    kad    2004.    gadā    Valgas jauniešu   apmācību   uzsāka   Žori   Nevečerija.   Uz   šo   brīdi   klubs   „Nahkkinnas”   (Boksa   cimds) atrodas   Igaunijas   boksa   federācijas   sastāvā,   klubā   ir   licenzēts   treneris   un   tiesneši.   Kluba darbību     pārsvarā     finansē     Valgas     pilsēta     un     bezmaksas     telpas     treniņiem     atvēlējis dibinājums   „Valga   Sport”.   Pašlaik   aktīvi   treniņos   iesaistās   20   jaunieši,   no   kuriem   labus rezultātus   sacensību   ringā   ir   uzrādījuši   tādi   sportisti   kā   Rajevskis,   Molodkins,   Haukanems un Kurgs. Klubam ir sekojoši mērķi: boksa interesentu apvienošana nodarbošanās ar veselības un sacensību sportu līdzdalība veselības un sacensību sportam nepieciešamo treniņnosacījumu izveidē līdzdalība tiesnešu un treneru/instruktoru apmācībā un kvalifikācijas uzlabošanā brīvā laika pavadīšana sportiskā garā garīgās un fiziskās attīstības veicināšana